Ohar legala

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluak dioena betetzeko, hauek dira enpresaren identifikazio-datuak:

Izen soziala: OREKAN BIZI NAIZ KIROL SOLAS ELKARTEA

N.I.F: G75103846

Helbide soziala:  Dulce Maria Loinaz Kalea, 12 – BJ- A.  20200, Beasain (Gipuzkoa).

Telefonoa: 943 08 91 89

Komunikazio gaietarako helbide elektronikoa:  contacto@unicon18.com

SARTZEKO ETA ERABILTZEKO ARAUAK

Baldintza hauek Web gunearen erabilera arautzen dute. Non Orekan Bizi Naiz Kirol eta Solas elkartea den  arduradu. Beraz, erabiltzaileak Web gunean sartu eta berau erabiltzeko, LEHEN-OHAR honen baldintzak bete behar ditu, zerbitzuren batera sartzeko zenbait baldintza berezi onartu beharko dituela baztertu gabe. Baldintza hauek aldaketaren batera lotuak egon daitezke.

Web orriak sarrera eta erabilera dohakoa dauka.

Orekan Bizi Naiz Kiro eta Solas elkarteak ez du bere gain inolako erantzukizunik hartzen erabiltzaileek beren web orrien bitartez elkartrukaturiko informaziotik ondoriozta daitekeenaz.Web orrietan azaltzen diren adierazpenen erantzuleak adierazpen horien egileak izango dira.Horren haritik, Orekan Bizi Naiz Kirol eta Solas elkarteak jardunbiderik egokienak garatzen ditu bere webgunetik kentzeko zilegi ez diren edo iraingarriak diren edukiak, baldin eta eskubideak urratu edo hirugarrenen aurkakoak izan badaitezke.